1,500 تومان

در وسط این سازه هم یک استوانه به چشم می‌خورد تا بتوانید درون آن میله‌ای بگذارید و از این قطعه به عنوان چرخ بهره ببرید

سازه DB4
سازه DB4