18,000 تومان

سازه پارو پلاستیکی 8 پر سایز 70mm
سازه پارو پلاستیکی ۸ پر سایز ۷۰mm