4,500 تومان

دیود قدرت 6 آمپر 1000 ولت 6A10
دیود قدرت ۶ آمپر ۱۰۰۰ ولت ۶A10

4,500 تومان