2,500 تومان

دیود زنر ۵٫۱ولت ۱ وات ۱N4733A بسته ۵ تایی