2,500 تومان

دیود زنر ۲۷ ولت ۰٫۵ وات بسته ۵ تایی

2,500 تومان