2,500 تومان

دیود زنر ۱۲ولت ۱ وات ۱N4742A بسته ۵ تایی