95,000 تومان

دیمر 2000 وات AC با ترایاک اصلی
دیمر ۲۰۰۰ وات AC با ترایاک اصلی