30,000 تومان

دستگیره تسمه ای 18 سانتی متر با مغزی تسمه فلزی_فنری
دستگیره تسمه ای ۱۸ سانتی متر با مغزی تسمه فلزی_فنری