خازن SMD آلومینیوم
 خازن SMD آلومینیوم الکترولیتی ۲۲۰uf/16v

ناموجود