1,000 تومان

خازن سرامیکی 2.2nF / 1KV
خازن سرامیکی ۲٫۲nF / 1KV