4,000 تومان

خازن
خازن الکترولیتی ۴۷uF / 50V بسته ۵ تایی