3,500 تومان

خازن
خازن الکترولیتی ۴۷uF / 16V بسته ۵ تایی