3,500 تومان

خازن
خازن الکترولیتی ۱uF / 50V بسته ۵ عددی