3,750 تومان

خازن
خازن الکترولیتی ۱۰uF / 50V بسته ۵ عددی