2,500 تومان

خازن
خازن الکترولیتی ۱۰uF / 25V بسته ۵ عددی