2,000 تومان

خازن
خازن الکترولیتی ۱۰uF / 16V بسته ۵ عددی