30,000 تومان

کانکتور نری پاور AC مدل جافیوز دار رو پانلی ، با قابلیت نصب ساده و محکم

جک پاور خاردار نری جافیوز و کلیددار روپنلی تمام مس
جک پاور نری خاردار جافیوز و کلیددار روپنلی تمام مس