22,000 تومان

9 عدد در انبار

ابعاد 15.5*10 سانتیمتر ارتفاع 6 سانتیمتر
جعبه ۱۵/۵*۱۰ ارتفاع ۶ سانتیمتر

9 عدد در انبار