35,000 تومان

ظرف مایعات ریلایف با حجم 50 میلی لیتر ، دارای سری فلزی گرد شده جهت نبریدن دست ، کاملا آب بندی شده و بدون نشتی

جا تینری سوزنی