700 تومان

ترانزیستور BC237 پکیج TO-92
ترانزیستور BC237 پکیج TO-92