18,000 تومان

بند گوشی تلفنی( Phone strap) رنگ سفید