95,000 تومان

برد منبع تغذیه DVD سوئیچینگ ۵ و ۱۲ ولت مدل 2010
برد منبع تغذیه DVD سوئیچینگ ۵ و ۱۲ ولت مدل ۲۰۱۰