3,450,000 تومان

اینورتر 3000 وات مبدل 12 به 220
اینورتر ۳۰۰۰ وات مبدل ۱۲ به ۲۲۰

3,450,000 تومان