اینوتر12 به 220 ولت 2000 وات
اینورتر۱۲ به ۲۲۰ ولت ۲۰۰۰ وات

ناموجود