160,000 تومان

ال ای دی LED سبز و قرمز کاتد مشترک 3 پین بسته 500 تایی
ال ای دی LED سبز و قرمز کاتد مشترک ۳ پین بسته ۵۰۰ تایی

160,000 تومان