85,000 تومان

ال ای دی 80 وات ۲۲۰ ولت COB سفید مهتابی مدل 52C4B آنتی شوک دار
ال ای دی ۸۰ وات ۲۲۰ ولت COB سفید مهتابی مدل ۵۲C4B آنتی شوک دار

85,000 تومان