70,000 تومان

ال ای دی 50 وات 220 ولت COB خطی سفید مهتابی آنتی شوک دار
ال ای دی ۵۰ وات ۲۲۰ ولت COB خطی سفید مهتابی آنتی شوک دار