40,000 تومان

کاربردها

جلوگیری از زنگ زدگی ابزارهای باغبانی و کشاورزی و ممانعت از چسبیدن گیاهان و خاک

زنگ بری و روانکاری، کاهش سر و صدا و افزایش طول عمر دستگاه های تمامی لوازم و تجهیزات فلزی با اجزای متحرک

مثل لوازم خودرو ،ورزشی، ابزار تاسیساتی، قفل و لولا و لوازم الکترونیکی متحرک

زنگ بری ،روانکاری و تمیزکاری در کارخانه ها، پالایشگاه ​ها و مولدهای برق

تمیز نگهداشتن و روانکاری ابزراهای نجاری و چوب بری

️جلوگیری از زنگ زدن و فرسودگی وسایل شناور در آب و در معرض رطوبت

ناموجود

اسپری WD-40 پروتکت
اسپری WD-40 پروتکت

ناموجود