اسفنج نسوز تایوانی سایز ۸۰×۴۰ میلی متر (آبی رنگ)

ناموجود