68,000 تومان

آنتن GPS داخلی اکتیو سایز 16x6x6mm
آنتن GPS داخلی اکتیو سایز ۱۶x6x6mm