آداپتور6 ولت ۱۰۰۰ میلی ترانسی
آداپتور۱۸ ولت ۱۰۰۰ میلی ترانسی

ناموجود