240,000 تومان

آداپتور 14ولت 2 آمپر فیش سوزنی مانیتوری
آداپتور ۱۴ولت ۲ آمپر فیش سوزنی مانیتوری