690,000 تومان

کیت آموزشی چهار ربات با کنترلر آنالوگ (مسیریاب-حل ماز- آتش یاب-تعقیب صدا) مدل روبونو 2
کیت آموزشی چهار ربات با کنترلر آنالوگ (مسیریاب-حل ماز- آتش یاب-تعقیب صدا) مدل روبونو ۲ (پک رباتیک)