495,000 تومان

بلندگو 8 اینچ ITEX میدرنج 4 اهم 40W
بلندگو ۸ اینچ ITEX میدرنج ۴ اهم ۴۰W

495,000 تومان