330,000 تومان

بلندگو 6.5 اینچ ITEX میدرنج 4 اهم 25W
بلندگو ۶٫۵ اینچ ITEX میدرنج ۴ اهم ۲۵W

330,000 تومان