1,400,000 تومان

بسته آموزشی پنج ربات با میکروکنترلر PIC 16F877A (مسیریاب - آتش یاب - نوریاب - تشخیص مانع - کنترل بی سیم)
بسته آموزشی پنج ربات با میکروکنترلر PIC 16F877A (مسیریاب – آتش یاب – نوریاب – تشخیص مانع – کنترل بی سیم)