انا لله و انا الیه راجعون به علت فوت والده پدر جناب مهندس صاحبی فروشگاه تا اطلاع ثانوی تعطیل می باشد لذا کلیه سفارشات بعد از بازگشایی فروشگاه ارسال خواهد شد به همین سبب از کلیه مشتریان عزیز بابت این تاخیر پوزش می طلبیم

X
انا لله و انا الیه راجعون به علت فوت والده پدر جناب مهندس صاحبی فروشگاه تا اطلاع ثانوی تعطیل می باشد لذا کلیه سفارشات بعد از بازگشایی فروشگاه ارسال خواهد شد به همین سبب از کلیه مشتریان عزیز بابت این تاخیر پوزش می طلبیم